Kultur

Enterprise Mission

Måtte verden blomstre og hjelpe bedrifter å utvikle seg

Enterprise Vision

Forpliktet til å innovere et bedre liv og forbedre bomiljøet

Kjerneverdier

Skape fordeler for samfunnet og muligheter for ansatte

Etiske verdier

Integritet, ærlighet og rettferdig konkurranse

Talentfilosofi

Dyder og talenter, folk utnytter sine talenter og ting best mulig

Kvalitetskonsept

Produktet gjenspeiler nivået, kvalitet er liv