Kvalitetskontroll

Kvalitet er svært viktig for produkter i alle bransjer.For å sikre kvaliteten på dørene våre, har vi tatt i bruk fem prosesser for å kontrollere døren, inkludert materialinspeksjon, visuell inspeksjon, mekanisk inspeksjon, dimensjonsinspeksjon og emballasjeinspeksjon.

01 Emballasjekontroll

  • Inspiser nødvendige emballasjemerker inkludert størrelse, materiale, vekt og mengde.For å sikre at dørene våre sendes intakt til kundene, pakker vi dem vanligvis med skum og trebokser.
  • 02 Materialkontroll

  • Alt materialet er verifisert for å sikre at det ikke er synlige skader eller defekter.Når råvarene er tilbake til fabrikken vår, vil vår QC sjekke dem alle og materialene vil bli kontrollert på nytt i produksjonen.
  • 03 Visuell inspeksjon

  • Kontroller for å sikre at overflatene på døren eller karmen ikke inneholder åpne hull eller brudd.
  • 04 Mekanisk inspeksjon

  • For å sikre kvaliteten på dørene bruker vi en passende inspeksjonsmaskin, utstyrt med kvalifiserte inspektører for å kontrollere alle inspeksjonsprosessene.
  • 05 Dimensjonell inspeksjon

  • Inspiser tykkelsen, lengden, bredden og diagonallengden på dørene.Målinger av rette vinkler, vridninger og symmetriske forskjeller er verifisert.